INFORMACE K SOUSTŘEDĚNÍ SEDLČANY 2020

Zálohy na soustředění 2020

Vzhledem k aktuální situaci počítáme s původním termínem, který je od začátku stanovený. Pokud by nastaly změny budeme Vás informovat na webu nebo prostřednictvím e-mailu. 

Prosíme tedy všechny, kdo neuhradili zálohu na soustředění, aby tak učinili dle instrukcí. 

Neuhrazené zálohy na soustředění prosím uhraďte na účet BA Sparta 1021021331/5500, jako VS uveďte rodné číslo dítěte a do poznámky pro příjemce uveďte: Záloha a jméno dítěte.

Obecné informace (cena, bezinfekčnost atd) ohledně soustředění budeme přidávat na web. 

Děkujeme za trpělivost a přejeme pevné zdraví!